Intensivpflege hanau
Yazar Net
4b Nedir?

4b Nedir?

4b nedir, kimler 4b’ya tabidir diye merak edenler için kısaca açıklamak gerekirse; İş Kanunu’na göre 3 tip çalışan grubu vardır: 4A, 4B ve 4C’li olarak çalışanlar. Bu kişilerden 4a’lılar SSK, 4b’liler Bağ-Kur, 4c’liler ise emekli sandığına tabi oluyordu ki 2008 sonrası hepsi SGK çatısı altında birleşti. Ancak kanunda yapılan bu üçlü ayrım halen sigortalılık türü açısından önem arz etmekte ve devam etmektedir.

5510 sayılı kanunda tek tek sayıldığına göre; bir işverene bağlı olarak çalışmayan, kendi sigortasını kendisi ödeyen kişiler 4b’lidir. Ancak 4b nedir diyenler için kanunda 4b’li olan kişiler şu şekilde tek tek sayılmıştır:

Ticari ya da serbest meslek kazancı sağlayan, bir işverene bağlı olarak çalışmayan, gelir vergisi mükellefi olanlar

  • Gelir vergisinden muaf olup, esnaf ve sanatkarlar siciline kayıtlı olanlar
  • Anonim şirketler yönetim kurulu üyesi olan ortakları, kollektif şirket ortakları, limited şirket ortakları, adi şirket ortakları, adi komandit şirketlerin komandite ve komanditer ortakları ve sermayesi paylara bölümmüş komandit şirketlerin komandite ortakları arasındahizmet akdi olmadan bağımsız çalışan kişiler
  • Muhtarlar, kendi adına bağımsız olarak çalışan avukatlar, noterler
  • At yarışları hakkındaki kanun kapsamında çalışan jokey ve antrenörler
  • Donatma iştirakine ortak olanlardan hizmet akdi olmadan bağımsız çalışan kişiler
  • Türkiye’de ikamet eden, burada kendi adına ve hesabına bağımsız çalışan yabancılar
  • Kendi adı ev hesabına tarımsal faaliyette bulunanlar
  • Askerliğini er ya da erbaş olarak yapanlar ve yedek subay okulu öğrencilerinden 4b sigortalılığı devam edenler

4b’lilerin Sigorta Türü

4b kapsamında sigortalı olanlar Bağ-Kur’lu olarak adlandırılmaktadır. Bu kişiler asgari brüt kazançları üzerinden yüzde 34,5 oranında sigorta primi ödemektedirler. Vadesi geçmiş prim borcu olmayanlara yüzde 5 indirim sağlanır ve yüzde 29,5 prim ödenir. Bu indirimden isteğe bağlı sigortalılar yararlanamaz.

Zorunlu sigortalılık şartlarını taşımayan kişiler ya da şartları sonradan kaybedenler, bir ayda 30 günden az çalışanlar, tam gün çalışmayanlar, daha önce sigortalı çalışmayan kişiler de isteğe bağlı sigortalılık yaptırabilmektedir. Bu kişiler brüt ücret üzerinden yüzde 32 prim öderler.

Yorum Bırakın